För bö­veln! Ri­ta verk­lig­hets­trog­na bil­der

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Er­win Thei­mer, Ene­by­berg

Hej Myc­ket fi­na och in­spi­re­ran­de bil­der, men hur ser tor­get ut från ok­to­ber till maj, regn, snö och blåst. Tor­gen är av­fol­ka­de blås­hål.

På da­gar­na un­der de lju­sa må­na­der­na är folk på job­bet, bar­nen i sko­lan och da­gis.

Ri­ta för bö­veln bil­der som verk­lig­he­ten ser ut och in­te ar­ki­tek­to­nis­ka uto­pi­er. Se ba­ra hur tor­get i Tä­by C ser ut.

VAC­KERT VÄ­DER. Fram­ti­da Dan­de­ryds cent­rum (en­ligt il­lust­ra­tio­ner­na)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.