Me­ja­de sta­ket – ham­na­de på an­nan bil

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Nat­ten mel­lan lör­dag och sön­dag för­ra hel­gen, kloc­kan 02.52, fick en tomt i Ek­sko­gen (nä­ra Kårs­ta) ovän­tat be­sök.

– Jag vak­na­de på nat­ten och hör­de en bil stå och sli­ra ut­an­för, så gick jag ut med en gran­ne och hit­ta­de en fö­ra­re i bi­len – som kört in på min tomt, put­tat min bil från min par­ke­rings­plats så att den åkt ner för en li­ten mur och ham­nat ovan­på min bil. Han var gans­ka be­ru­sad, sä­ger Ove Sten­berg, bo­en­de i om­rå­det.

– Vi ring­de po­li­sen och de kom ef­ter 20-25 mi­nu­ter med am­bu­lans som kon­sta­te­ra­de att det in­te var någ­ra ska­dor. Bi­lis­ten blås­te po­si­tivt på al­ko­mä­ta­ren. Ove Sten­bergs förs­ta tan­ke var att nå­gon stu­lit hans bli och var på väg att åka iväg med den.

– Det var min förs­ta tan­ke. An­nars var det en gans­ka bi­sarr syn. Men det var ald­rig hot­fullt el­ler så, och fö­ra­ren har bett om ur­säkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.