Kan in­te kom­ma från Val­len­tu­na fort nog

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! -

Det är en ve­der­vär­dig kom­mun med stin­kan­de å, ic­ke fun­ge­ran­de ga­tu­be­lys­ning, för sma­la vägar och in­om kort en sop­tipp mitt i cent­rum. Kan in­te kom­ma här­i­från fort nog… Sig­na­tu­ren Alex­an­dra kom­men­te­rar ar­ti­keln ”Val­len­tu­na­bor­na mest nöj­da i he­la Stock­holm”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.