Lå­ga från gastöm­ning väck­te re­ak­tio­ner

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

En del för­bi­pas­se­ran­de reagerade på fö­re­ta­get Pa­ra­gon Nor­dics eld ut­an­för dess lo­ka­ler i mån­dags och tis­dags. En­ligt fö­re­ta­get töm­mer man ga­sci­s­ter­ner med en spe­ci­ell ut­rust­ning. ”Många tyc­ker att det är häf­tigt men vis­sa blir ock­så oro­li­ga. In­för töm­ning­en så sker dock nog­gran­na för­be­re­del­ser och fö­re­ta­gets egen spe­ci­al­ut­bil­da­de per­so­nal samt be­sikt­nings­män finns på plats”, skri­ver Pa­ra­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.