VÅRT VAL­LEN­TU­NA: Hel­gong­lo­ri­or

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

ALLHELGONA I KÅRSTA. Så här vac­kert var det i Kårsta kyr­ka på Allhelgona. Fo­to­gra­fen som fång­a­de bil­den och de­la­de den i FB-grup­pen Kårsta­byg­den he­ter Mi­kael Jac­ken Ja­kobs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.