Adress till An­tik­stu­gan

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I för­ra veckans ar­ti­kel om An­tik­la­dan i Val­len­tu­na så föll dessvär­re adress och mer in­fo bort, vil­ket vi be­kla­gar. Adress: Ang­arns-ve­da 7. Läs mer på an­tik­hand­lar­nas Fa­ce­book­si­da, de ”An­tik-La­dan Gil­linge”.

FOTO: HEGE HELLSTRÖM

KLENOD. Tom Nesti­us fick in­te ta hem sitt fynd, den­na vägg­kru­ka i form av en ele­fant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.