Än­nu är Vallentuna gles­bygd

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Från 2016 till 2017 öka­de be­folk­ningstät­he­ten i Vallentuna med blyg­sam­ma 1,1 per­son per kvadrat­kilo­me­ter, från 91,6 till 92,7. En­dast Norr­täl­je har läg­re be­folk­ningstät­het i Stock­holms län med 30,2. Som jäm­fö­rel­se öka­de Sund­by­berg för­ra året med mer än det dubb­la mot vad Vallentuna har to­talt, 192,7 in­vå­na­re till to­talt 5 689 in­vå­na­re per kvadrat­kilo­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.