Stort po­lispå­drag ef­ter svärd­man i Vallentuna

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Det var vid 19:10-tiden för­ra lör­da­gen som det ud­da lar­met kom till po­li­sen. En per­son lar­ma­de om att en per­son gick om­kring och vif­ta­de med ett svärd i Vallentuna cent­rum.

Fy­ra po­lis­bi­lar ryck­te ut till plat­sen. Men väl på plats hit­ta­de de ing­et och ing­en an­nan per­son sä­ger sig ha sett nå­got hel­ler.

– Det var en tro­vär­dig per­son som ring­de in ef­ter att ha sett per­so­nen med svär­det, sä­ger Eva Nilsson på polisens led­nings­cen­tral.

– Men skul­le det ha va­rit ett her­re­jös­ses-ären­de ha­de fler hört av sig till oss. Vi tror oss ve­ta vil­ken per­so­nen med svär­det kan ha va­rit.

På lör­dags­kväl­len skrevs det en hel del om ären­det i en grupp på so­ci­a­la me­di­er. En per­son upp­ger att den­ne mött en man med svärd i Vallentuna cent­rum och att den­ne fort­sat­te mot Orms­ta ef­teråt. En an­nan per­son tror sig ha sett per­so­nen slå med ett långt fö­re­mål mot hus­väg­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.