DJURSHOLMSBANAN TILL CI­TY

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ett pro­jekt som fak­tiskt ge­nom­förts men se­na­re la­des ned är Roslags­ba­nan till ci­ty i bör­jan av 1900-ta­let. Den 3 no­vem­ber 1894 för­läng­des först res­vä­gen mel­lan Djurs­holm till Öst­ra sta­tion med häst­spår­vagn. Året där­ef­ter öpp­na­des Sve­ri­ges förs­ta elekt­ris­ka spår­väg mel­lan Djurs­holm och Hum­le­går­den, längs Eng­el­brekts­ga­tan. Den sträc­kan av tra­fi­ken la­des ned 1960.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.