GALOPPTÄVLINGAR I KÅRS­TA

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I dag finns pla­ner på en ny han­dels­pla­tas i Sö­der­hall vid Roslags­stop­pet. Det är un­ge­fär sam­ma om­rå­de där det ti­di­ga­re fanns pla­ner på att flyt­ta kapp­löp­nings­verk­sam­he­ten när Tä­by Ga­lopp skul­le flyt­ta.

– Ja, vi dis­ku­te­ra­de möj­lig­he­ten att an­läg­ga ga­lopp­ba­nan väs­ter om Roslags­stop­pet, minns Sten-Åke Ad­li­van­kin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.