Tac­kar väk­tar­na i cent­rum för hjäl­pen jag fick

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Ingrid, 88 år

För­ra vec­kan, i lör­dags vid halv el­va på kväl­len, skul­le jag ta bus­sen från Tä­by cent­rum till El­la gård. Jag trod­de att bus­sen gick kvart i och följ­de med en vä­nin­na hem till Kul­lag­ränd.

Se­dan viss­te jag in­te var jag skul­le ta vägen för att kom­ma ut till bus­sen. Då kom det två her­rar fram, de var vak­ter i cent­rum, som vi­sa­de mig vägen och följ­de med mig. Men då upp­täck­te vi att bus­sen hade gått, att den gick 32 istäl­let för 45.

Då tit­ta­de de på varand­ra och sa ”vi kör dig hem. El­la gård är in­te så långt”. Det var så gul­ligt av dem. De kör­de mig än­da hem. De var väl­digt trev­li­ga och såg till att jag kom av och sa till mig att jag skul­le gå för­sik­tigt för det var halt ute. De var så om­tänk­sam­ma. Det var så fan­tas­tiskt, jag var så glad, så glad. Jag har min man som är sjuk hem­ma, nu kom jag ju hem väl­digt bra och jag be­höv­de in­te gå och oroa mig läng­re.

Jag har ing­et namn på dem men jag vill tac­ka dem så myc­ket för all hjälp jag fick, att de var så snäl­la. De kan få re­da på att de blir upp­skat­ta­de för det de gör. När det hän­der så­da­na här sa­ker kan de väl få re­da på att man är tack­sam för att få hjälp, in­te ba­ra grä­la på dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.