Man påkörd på Eke­by­vä­gen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I mån­dags, kloc­kan 16.35, fick po­li­sen in ett larm om att det skett en tra­fi­ko­lyc­ka på Eke­by­vä­gen i Val­len­tu­na.

Jan Ber­lin, lo­kal­po­lis, be­rät­tar att man­nen som bli­vit påkörd körts till sjuk­hus med am­bu­lans.

– Det är en fot­gäng­a­re som egent­li­gen på trot­to­a­ren och sen vi­kit ut på kör­ba­nan fram­för en bil. Per­so­nen blöd­de i hu­vu­det och smär­tor i be­nen. Men ing­et livs­ho­tan­de, sä­ger han.

En­ligt Jan Ber­lin är bil­fö­ra­ren in­te mis­s­tänkt för nå­got brott, där­e­mot kan den man som blev påkörd bli mis­s­tänkt för vårds­lös­het i tra­fi­ken.

– Ja, i och med att bil­fö­ra­ren in­te har nå­gon chans. Det mås­te man va­ra klar med, att al­la har ett an­svar i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.