E18 av­stängd när bro ska ri­vas

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Om­bygg­na­tio­ner­na vid tra­fik­plat­sen i Roslags-Näs­by i Tä­by, som görs av Tra­fik­ver­ket och Tä­by kom­mun, fort­går.

I tis­dags öpp­na­de den nya bron som gju­tits i ja­nu­a­ri i år.

Den nor­ra bro­hal­van kom­mer att gju­tas nå­gon gång i som­mar. Men den be­fint­li­ga bron ska ri­vas un­der påsk­vec­kan. Där­för är E18 av­stängd från fre­dag den 6 april, från kloc­kan 21, till kloc­kan sex på mor­go­nen den 8 april.

En­ligt Tä­by kom­mun hålls tid­pla­nen, och tra­fik­plat­sen ska va­ra klar hös­ten 2018.

RUL­LAR PÅ. Det byggs för fullt vid tra­fik­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.