BARN OCH ID­ROTT

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Att barn och ung­do­mar slu­tar id­rot­ta är ing­en ny­het för Val­len­tu­na fri­id­rott. I klub­bens verk­sam­hets­plan för i år lig­ger att själ­va för­sö­ka ta re­da på var­för ung­do­mar slu­tar. – Vi ska ock­så tit­ta på vad vi be­hö­ver gö­ra för att få ung­do­mar­na att stan­na, sä­ger ord­fö­ran­de Ka­ri Elfvengren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.