Jawo åter­vän­der till IK Frej

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lot­ten Eng­bom

Frej-so­nen Ama­dou Jawo åter­vän­der till sin gam­la klubb IK Frej Tä­by.

– Där jag bör­ja­de min kar­riär, sä­ger han själv om klub­by­tet. Ama­dou Jawo, 33, star­ta­de sin kar­riär i IK Frej in­nan han gick till Val­len­tu­na. Nu har Frej gjort klart med ett lån av Djur­går­dens an­fal­la­re.

” Amo” Jawo är in­ne på sista året på sitt kon­trakt med Djur­går­den och lå­nas ut året ut till Tä­by­klub­ben.

– Det känns skönt. Jag mås­te ha spel­tid och det blir än­då na­tur­ligt. Frej, det var där jag bör­ja­de min kar­riär, att få kom­ma till­ba­ka till Frej och spe­la. De har ett in­tres­sant lag i år. Jag tror att de har ett myc­ket bätt­re lag än ti­di­ga­re, sä­ger Jawo.

Amo Jawo bor själv i Tä­by och har nu nä­ra till trä­ning­ar­na.

– Det är väl­digt skönt att slip­pa pend­la. Jag bor sju mi­nu­ter från Vi­kinga­val­len, sä­ger han.

Det är många Frejfans som ve­lat se dig i klub­ben igen, kän­ner du nå­gon press?

– Nej, jag kan in­te kal­la det press. Jag gör det här by­tet för att vi­sa att jag fort­fa­ran­de har kva­li­té­er. Jag vill in­te att de ska för­svin­na på att jag sit­ter på bän­ken och läk­ta­ren i Djur­går­den, sä­ger Jawo.

– Det är mest för min egen skull, för att vi­sa att jag fort­fa­ran­de har det. Sam­ti­digt är det bra att man va­rit i en klubb som Djur­går­den, då mås­te man lä­ra sig att han­te­ra press. Hur är for­men? – Jag är frisk, men jag ha­de influensan för nå­gon vec­ka se­dan men har va­rit i gång en vec­ka. Jag kän­ner mig pigg och kän­ner mig bra form­mäs­sigt. Jag har va­rit ska­de­fri och kun­nat trä­na fullt och haft en bra för­sä­song.

FO­TO: IK FREJ

ÅTERVÄRVNING. Ama­dou Jawo läm­nar Djur­går­den för spel i sin gam­la klubb IK Frej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.