Mat­bu­ti­ken läg­ger ner sin häst­hyl­la – säl­jer för då­ligt

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Hel­le Ki­ker­puu

Mat­bu­ti­ken Coop bör­ja­de för någ­ra år se­dan sat­sa på en häs­tav­del­ning­en för att till­mö­tes­gå häst­in­tres­set i Val­len­tu­na. Men för­sälj­ning­en har in­te gått så bra som man ve­lat. Val­len­tu­na kom­mun är som be­kant en häst­tät kom­mun med ett stort in­tres­se för ridsport. Häst­in­tres­set ver­kar ha va­rit så pass stort att Coop Ex­tra I Val­len­tu­na cent­rum för någ­ra år se­dan skaf­fa­de en häst­hör­na med allt­i­från rid­van­tar och häst­go­dis till rid­spön, re­flex­er och stöv­lar.

– Det känns kul att vi kan ni­scha oss på nå­got som är li­te ovän­tat och som kun­der­na upp­skat­tar, sä­ger Jen­ny Lin­der­ny, som an­sva­ra­de för häs­tav­del­ning­en, till Hipp­son 2015.

”Bör­ja­de dra ner”

Men trots Val­len­tu­nas in­of­fi­cel­la kom­munslo­gan ”Var fem­te in­vå­na­re är en häst” har för­sälj­ning­en in­te gått som tänkt. Nu hål­ler mat­bu­ti­ken på att ban­ta ner sor­ti­men­tet re­jält. I hyl­lan är de få kvar­va­ran­de va­ror­na märk­ta med 50 pro­cent.

– Vi bör­ja­de dra ner på sor­ti­men­tet för någ­ra veckor se­dan, sä­ger bu­tiks­che­fen Elis Al­riks­son.

Sats­ning­en på sor­ti­men­tet för häs­tar sked­de in­nan han till­träd­de som bu­tiks­chef och det fanns en för­hopp­ning på att det skul­le säl­ja, men i stäl­let har bu­ti­ken nu ut­ö­kat sitt sor­ti­ment för hund- och katt­mat. Elis Al­riks­son me­nar att det­ta säl­jer bätt­re.

Han tror att folk in­te väl­jer att hand­la si­na häst­sa­ker på Coop ut­an i and­ra af­fä­rer och där­för har för­sälj­ning­en gått trögt.

EN TE­O­RI. Bu­tiks­che­fen Elis Al­riks­son tror att folk kö­per sin häst­ut­rust­ning på an­nat håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.