Man gick mitt i vägen på E18

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Kloc­kan 20.05 för­ra tors­da­gen fick po­li­sen sam­tal om att en man gick på mo­tor­vä­gen.

– Han ving­la­de myc­ket och var en fa­ra för sig själv och and­ra tra­fik­kan­ter. Han gick mitt i vägen, sä­ger Mats Eriksson, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Man­nen ska ha gått på Norr­täl­je­vä­gen, tra­fik­plats Arninge, i sö­der­gå­en­de.

– Vi skic­ka­de en patrull men nå­gon ob­ser­ve­ra­de att man­nen sprang upp i sko­gen och för­svann. Det re­sul­te­ra­de i att per­so­nen in­te läng­re var kvar på vägen, sä­ger Mats Eriksson.

En­ligt po­li­sen blev si­tu­a­tio­nen ex­tra far­lig ef­tersom man­nen ha­de mör­ka klä­der och sak­na­de re­flex­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.