Trä­nar du? I så fall vad?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Clai­re Bush, 26 år, lä­ra­re:

– Ja, lång­di­stanslöp­ning. Nu trä­nar jag in­för Tjej­mi­len och spring­er tio kilo­me­ter tre gång­er i vec­kan.

Kurt och Rehnée Eriksson, 82 re­spek­ti­ve 78 år, pen­sio­nä­rer:

– För­u­tom bad­min­ton som jag spe­lat i 60 år så spe­lar vi bow­ling var­je tis­dag, sä­ger Kurt.

Karin Lind, 89 år, pen­sio­när:

– In­te läng­re. För­ut sprang jag och min man väl­digt myc­ket, men nu när­mar jag mig 90 och då får pro­me­na­der räc­ka.

Ma­lin Eng­berg, 32:

– Jag spring­er och sim­mar. Att sim­ma är skönt, men det är ock­så bra för att mig ef­tersom jag ope­re­rat mig ny­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.