Vil­to­lyc­ka och an­mä­lan om ringa miss­han­del

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Lör­dag den 31 april, kloc­kan 18.43, fick po­li­sen in en an­mä­lan om en miss­han­del som ska ha ägt rum på Tel­lus­vä­gen i cen­tra­la Val­len­tu­na.

– Det är en an­mä­la­re som ska ha fått en ör­fil i an­sik­tet och se­dan ham­nat på mar­ken. En gär­nings­per­son ska ha läm­nat plat­sen, sä­ger An­na West­berg, in­for­ma­tör på po­li­sens led­nings­cen­tral.

En­ligt an­mä­la­ren ska det rö­ra sig om två gär­nings­män.

Po­li­sen upp­rät­tar en an- mä­lan om ringa miss­han­del.

På lång­fre­da­gen, den 30 april, fick po­li­sen in en an­mä­lan om en vil­to­lyc­ka som ska ha skett i Brott­by.

– Kloc­kan 19.26 kör­de en per­son på ett rå­djur på Ri­ala­vä­gen i Brott­by, sä­ger An­na West­berg och fort­sät­ter:

– Det är inga per­sonska­dor men det här dju­ret ver­kar ha av­li­dit och man kall­lar dit vilt­vår­da­re.

I öv­rigt med­de­lar po­li­sen att det va­rit en lugn påsk­helg i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.