Man sak­nar in­te kon för­rän bå­set är tomt

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Val­len­tu­na­bo se­dan 1968

Lä­ser just tid­ning­en och man be­kla­gar att bland an­nat järn­han­deln för­svun­nit från cent­rum.

Själv hand­la­de jag en hel del där. Men med han­den på hjär­tat hur många Val­len­tu­na­bor åk­te in­te till Ar­ninge och köp­te ex­em­pel­vis skruv om den var någ­ra ören bil­li­ga­re ut­an att räk­na med ben­sin­kost­na­den?

Den sto­ra sum­man man lagt ner på tor­get bor­de istäl­let gått till sub­ven­tion av lo­kal­hy­ror.

Ke­vin We­din POTENTIAL. PRE­MIÄR. FUN­KAR. Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. OENSE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.