Vår re­sa är slut

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Denna vec­ka var det sista stop­pet på Roslags­ba­nan. Vi har stan­nat i Kårs­ta, Lindholmen, Val­len­tu­na C, Tä­by Kyrk­by, Roslags Näs­by och sist men in­te minst Djurs­holms Ös­by. Har du mis­sat nå­got stopp så kan du all­tid lä­sa vå­ra re­por­tage på vår app el­ler på vår hem­si­da.

Tack till al­la fi­na män­ni­skor som vi fått pra­ta med un­der vägen. Nu lad­dar vi in­för hös­ten! Glöm in­te att kon­tak­ta oss med tips på nor­rort@di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.