Reg­ler och di­sci­plin

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

Eng­els­ka sko­lan är känd för sitt fo­kus på di­sci­plin. Här är någ­ra av sko­lans reg­ler:

Klä­der ska va­ra he­la, prop­ra och täc­ka al­la “pri­va­ta kropps­de­lar och un­der­klä­der”. Inga mös­sor el­ler kep­sar in­ne.

Ing­et tuggum­mi el­ler go­dis i sko­lan. Ing­en ned­skräp­ning. Ing­en elev får pas­se­ra skräp ut­an att stä­da upp. Lugn ska rå­da i kor­ri­do­rer, ing­et spring, knuf­fan­de el­ler “låt­sas­bråk” ac­cep­te­ras. Re­spekt. Vux­na till­ta­las “Mrs, Ms el­ler Mr”. Vår­dat språk gäl­ler al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.