Här kan du fyn­da i Nor­rort

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

BAK­LUC­KE­LOP­PIS/DRI­VE IN-LOP­PIS När? 25 och 26 au­gusti, 1, 2,8, 9, 29 och 30 sep­tem­ber. All­tid kloc­kan 11–15. Var? Lits­by Gård, Fresta­vä­gen i Tä­by. Su­gen på att säl­ja? Du be­hö­ver in­te för­bo­ka plats ut­an du kör ba­ra dit med bi­len. En plats för van­lig per­son­bil kos­tar 170 kro­nor. KYRKORNAS SECOND HAND-BU­TIK När? Ons­da­gar kloc­kan 17–19 och lör­da­gar kloc­kan 10–14. Var? Grind­torps­vä­gen 1 i Tä­by.

Su­gen på att säl­ja? Här går det ba­ra att läm­na in gre­jer som du vill skän­ka bort. In­läm­ning av va­ror sker på var­da­gar, 8–16.30. KLAS­SISK BAK­LUC­KE­LOP­PIS När? Var­je sön­dag fram till 30 sep­tem­ber. All­tid kloc­kan 11–15. Var? Roslags­stop­pet, Sö­der­halls tra­fik­plats i Val­len­tu­na. Su­gen på att säl­ja? Du be­hö­ver in­te bo­ka plats ut­an kan ba­ra pac­ka bi­len full och åka hit. Pri­set för en van­lig bil är 150 kro­nor. Dubb­la ytan kos­tar 210 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.