FRÅ­GAN Var skul­le du bo om in­te i nor­rort?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Gös­ta Pal­mquist, 79 år, Ene­by­berg, pen­sio­när:

– På Gär­det, vid Tes­sin­par­ken. Då har man när­he­ten till Djur­går­den.

Re­bec­ca Wijk, 17, plug­gar på Tibb­le:

– Spanien, Madrid kanske. Jag äls­kar ma­ten och att tän­ka att få bo på ett stäl­le där man kan ba­da när man vill.

Eva Köp­niw­sky, 71 år och Hans Köp­niw­sky, 75 år, Ene­by­berg, pen­sio­nä­rer:

– I San Fran­ci­sco, på grund av kli­ma­tet, och så känns det gans­ka likt det här.

Ida Wallin, 17, plug­gar på Tibb­le:

– Gö­te­borg, för det är väl­dens bäs­ta stad. Män­ni­skor­na är så här­li­ga där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.