Vad är bäst med hös­ten?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Rolf Ås­björns­son, 77, ad­vo­kat och del­tids­po­li­ti­ker: – Att det tar slut på den stek­he­ta som­ma­ren, det är skönt. Och att åter­gå till ru­ti­ner­na. Bas­sim, 18, stu­de­ran­de: – Att St­ar­bucks har pump­kin spice-lat­te, det är kul! Au­rora Cor­tés, 16, stu­de­ran­de: – Att kom­ma till­ba­ka till sko­lan och träf­fa kom­pi­sar­na. Mar­ga­re­ta Bur­man, 83, pen­sio­när: – Luf­ten. Ef­ter den här som­ma­ren är det jät­teskönt ute. Sen fyl­ler jag även år i september.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.