Vad gör dig ner­vös?

Vallentuna Nyheter - - NYHETER -

Astrid Cla­ren, 21, stu­de­ran­de: – När sko­lan är stres­sig och man kän­ner att man in­te hin­ner med. Ni­co­las, 5, går på Kyr­kis: – När jag ska på fot­bolls­sko­la, in­nan jag går dit för jag läng­tar så myc­ket. An­der Stee­ne, 74, pen­sio­när: – Sjuk­dom, jag har re­dan så myc­ket så man är ner­vös att man ska blir mer sjuk. Men jag släp­per det mel­lan var­ven. Adel van Brug­gen, 4, hem­ma med mam­ma: – När min sto­re­bror ska springa en lång ba­na, då blir jag ner­vös.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.