Fick ko­ka vatt­net ef­ter läc­ka

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

För­ra hel­gen, på lör­dags­kväl­len, upp­stod en läc­ka på en hu­vud­led­ning hos Norr­vat­ten.

Ef­ter det­ta gick ut Roslags­vat­ten ut med in­for­ma­tion på sin hem­si­da och upp­ma­na­de bo­en­de i Vallentuna att ko­ka vatt­net.

”Det tar tid att od­la fram de mikro­or­ga­nis­mer som kan ha ham­nat i dricks­vat­ten i la­bo­ra­to­ri­e­mil­jö. Där­för ber vi bo­en­de i Vallentuna, som är an­slut­na till det kom­mu­na­la vat­ten­led­nings­nä­tet, att ko­ka sitt vat­ten till dess vi har fått prov­re­sul­ta­tet”, skrev Roslags­vat­ten på sin hem­si­da.

Un­der mån­da­gen upp­häv­des dock re­kom­men­da­tio­nen att ko­ka vatt­net och det blev fritt fram att an­vän­da kran­vatt­net som van­ligt igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.