Göm­da plat­ser te­ma för kul­tur­vec­kan

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Den 12 till 21 ok­to­ber är det kul­tur­vec­ka i Vallentuna. Eve­ne­mang­et går un­der te­mat ”Göm­da plat­ser”, och syf­tet är att upp­täc­ka Vallentuna på nytt ge­nom att be­ly­sa he­la kom­mu­nens kul­tur­liv.

Un­der vec­kans gång kom­mer kon­ser­ter, fo­tout­ställ­ning­ar, barn­te­a­ter och fö­re­drag fin­nas till­gäng­li­ga att be­sö­ka på oli­ka plat­ser. Bland an­nat finns ett upp­le­vel­se­pro­jekt i Mar­kim-Or­kes­ta som tar be­sö­ka­ren på en re­sa till­ba­ka i ti­den. Även gui­da­de vis­ning­ar på Va­da sjö­kul­lar och Kloc­ka­re­borg kom­mer att ges.

På sche­mat står ock­så jazz, allsång och ope­ra. Un­der vec­kan kom­mer även vin­na­ren av fo­to­täv­ling­en ”Min göm­da plats” att pre­sen­te­ras på Vallentuna Kul­tur­hus.

FO­TO: ROLF AN­DERS­SON

MAR­KIM KYR­KA. Un­der kul­tur­vec­kan kom­mer kom­mu­nens kul­tur­liv upp­märk­sam­mas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.