Hur bra koll har du ute i Nor­rorts na­tur?

Na­tur, na­tur, na­tur. Ja Nor­rort har en hel del av den va­ran. Men hur bra koll har du egent­li­gen på na­tu­ren i vårt när­om­rå­de? Tes­ta dig själv i vårt quiz.

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 -

1 VAR BÖR­JAR MAN GÅ?

Roslags­le­den går ge­nom bå­de Dan­de­ryd, Tä­by och Vallentuna. Om slu­tet är i Norr­täl­je - var är då bör­jan? 1.

I Stocksund.

X. Vid Dan­de­ryds kyr­ka.

2. Ene­by­berg.

2 VAD HE­TER SJÖN?

Det här är en li­ten, men po­pu­lär bad­sjö som ock­så kan ses från Roslags­ba­nan. Vad he­ter den?

1. Rön­ning­e­sjön.

X. Eke­by­sjön.

2. Ös­by­sjön.

3 VI SÖ­KER NAM­NET

I Vallentuna finns ett stör­re om­rå­de våt­mark. Här är det po­pu­lärt att spa­na på fåg­lar. Men vad he­ter na­tur­re­ser­va­tet?

1. Ang­arn­sjöäng­en.

X. Björk­by-Kyrk­vi­kens na­tur­re­ser­vat.

2. Präst­gårds­äng­ar­na.

4 VIL­KEN SJÖ?

I när­he­ten av Tä­bys högs­ta berg, Löt­ting­e­kul­len, finns en sjö. Vad he­ter den?

1. Löt­ting­e­sjön.

X. Gull­sjön.

2. Mört­sjön.

5 VIL­KEN Ö SÖ­KER VI?

Dan­de­ryd har fem öar i sin skär­gård. En av dem är be­bodd? Vad he­ter den ön?

1. Bastu­hol­men.

X. Sto­ra Skrag­gen.

2. Tran­hol­men.

6 HUR MÅNGA ÖAR?

Om Dan­de­ryd har fem öar - hur många har då Tä­by?

1. En.

X. Två.

2. Sex.

7 VIL­KEN FJÄRD?

Vad he­ter den fjärd i Stock­holms in­nerskär­gård som lig­ger ut­an­för Dan­de­ryd och Tä­by?

1. Vär­tan.

X. Hä­ger­näsvi­ken.

2. Sto­ra Vär­tan.

8 DEN HÄR LE­DEN DÅ?

I Vallentuna kom­mun finns tre vand­rings­le­der un­der sam­lings­nam­net ”Pil­grim Vallentuna”. Vil­ken del av Vallentuna går de IN­TE ige­nom?

1. Kårs­ta.

X. Frösun­da.

2. Mar­kim.

9 YT­TER­LI­GA­RE EN SJÖ

Roslags­le­den pas­se­rar för­bi det­ta re­ser­vat där sjön vi sö­ker nam­net på in­går i ett av de störs­ta obe­bygg­da om­rå­de­na i Stock­holms län. Så vad he­ter sjön?

1. Lång­sjön.

X. Tär­nan.

2. Val­len­tu­na­sjön.

10 VI SÖ­KER NAM­NET

Vad he­ter Tä­bys störs­ta na­tur­park­om­rå­de?

1. Stolpasko­gen.

X. Skål­ham­ra kvi­ha­ge.

2. Skav­lö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.