HANS CARLING, EKSKOGEN

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Jag tyc­ker att man kun­de re­pa­re­ra vägar­na bätt­re. I Ekskogen är det många vägar som har sna­bel­lag­ning. San­den och gru­set läggs på slar­vigt och det ham­nar på as­fal­ten. Det är ba­ra en quick fix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.