KLAS WIDÉN, VALLENTUNA

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

– Nå­got som re­tar mig är Ar­ning­e­le­den. När det är 80 kör folk i 70, när det är 70 kör man i 60. Fart­ka­me­ror­na är onö­di­ga. Jag för­sö­ker även att und­vi­ka att kö­ra kring Vallentuna Cent­rum. En an­nan sak jag stör mig på är buss­lin­je­tra­fi­ken. Vi bor på lan­det och kom­mu­nen mås­te an­pas­sa buss­lin­je­tra­fi­ken ef­ter sko­lor­na. När vi ha­de yng­re barn stäm­de in­te buss­ti­der­na med de­ras sche­ma, nå­got som gör att folk väl­jer att skjut­sa si­na barn till sko­lan själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.