Stopp på E18 ef­ter olyc­ka

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I ons­dags mor­se in­träf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka strax ef­ter åt­ta på E18 Norr­täl­je­vä­gen, nå­got som ställ­de till det för tra­fi­kan­ter i Nor­rort som skul­le in mot stan.

Olyc­kan sked­de strax fö­re tra­fik­plats RoslagsNäs­by i rikt­ning mot Stock­holm, och långa kö­er bil­da­des un­der mor­go­nen då en­dast det vänst­ra kör­fäl­tet var öp­pet.

– En­ligt lar­m­upp­gif­ter­na har en MC kört om­kull, sä- ger Eva Nils­son på po­li­sens led­nings­cen­tral.

En­ligt Stor­stock­holms brand­för­svar var det en krock mel­lan en mo­tor­cy­kel och en last­bil. En per­son för­des till sjuk­hus.

Rädd­nings­tjäns­ten väd­ja­de till tra­fi­kan­ter­na att ge plats för dem, upp­gav P4 Stock­holm.

En stund bör­ja­de kö­er­na re­dan vid Hä­ger­näs. Där­ef­ter var det kö­igt vid tra­fik­plats Vigg­by­holm och tra­fik­plats La­häll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.