Hej, SL-kon­trol­lan­ter – var­för är ni så otrev­li­ga?

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Tågre­se­när

Nu när det nya sy­ste­met är in­fört på Roslags­ba­nan, där man själv lä­ser av sin bil­jett ut­an­för tå­get, ver­kar det va­ra mer kon­trol­lan­ter ute. Det är väl jät­te­bra att de ser till att al­la har en gil­tig bil­jett och att allt gått rätt till. Men var­för mås­te kon­trol­lan­ter­na va­ra så him­la otrev­li­ga? Det ska­dar väl in­te att ge ett li­tet le­en­de till oss re­se­nä­rer? Vad myc­ket bätt­re vi al­la skul­le må med li­te mer vär­me och om­tänk­sam­het om­kring oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.