Hal­lo­ween i Val­len­tu­na Cent­rum

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

När lö­ven bör­ja fal­la och mörk­ret kom­mer allt ti­di­ga­re är det dags för ut­kläd­nings­ti­der. Det van­kas Hal­lo­ween i Val­len­tu­na.

Där­för är det dags för Val­len­tu­nas barn att klä upp sig till tän­der­na i si­na läs­ki­gas­te ko­sty­mer. Lör­da­gen den 27 ok­to­ber är det näm­li­gen bå­de pum­pa­täv­ling och an­sikts­mål­ning i Val­len­tu­na Cent­rum.

Bland an­nat kan man läm­na in en kar­vad pum­pa och täv­la om en tår­ta, samt del­ta i ut­kläd­nads­täv­ling där bäs­ta ko­stym vin­ner en jät­te­på­se med hal­lo­weengo­dis.

Hal­lo­ween­lör­da­gen på­går mel­lan kloc­kan 11 och 15.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BU. Snart är det hal­lo­ween i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.