De fick di­plom av Räd­da Bar­nen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I slu­tet på sep­tem­ber hölls den klas­sis­ka Höst­fes­ten i Val­len­tu­na. På plats var Räd­da Bar­nen som de­la­de ut di­plom till två för­e­ning­ar i Val­len­tu­na.

Bå­de Val­len­tu­na Hand­bolls­klubb och Val­len­tu­na Rang­ers Hoc­key­för­e­ning fick ta emot di­plom då de bli­vit kla­ra med ar­be­tet av si­na hand­lings­pla­ner för en tryg­ga­re id­rott för barn och unga.

Un­der ett års tid har bå­da för­e­ning­ar­na haft ut­bild­nings­till­fäl­len med Räd­da Bar­nen där man fått lä­ra sig mer kring hur man ska age­ra om man kän­ner oro för ett barn och hur en an­mä­lan till so­ci­al­tjäns­ten går till.

Nu är de kla­ra med hand­lings­pla­ner­na och har allt­så fått mot­ta­ga di­plom för sin ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.