Val­len­tu­na­bon räd­da­de rå­djur – ”låg och ryck­te”

Vallentuna Nyheter - - NORRORT - Lotten Engbom

I ons­dags skul­le Su­vi Rä­sä­nen på Wre­ta Gård i Mar­kim ut och kol­la en stol­pe i en ha­ge. Då in­led­des ett rädd­ningspå­drag av ett rå­djur.

I en ha­ge hit­ta­de Su­vi Rä­sä­nen ett rå­djur som trass­lat in sig och in­te kun­de kom­ma loss.

– Jag skul­le ba­ra gå ut och tit­ta vad det var för fel på sta­ke­tet och då satt han fast. Han ha­de hop­pat över och fast­nat med hor­nen, sä­ger Su­vi Rä­sä­nen.

– Han låg och ryck­te. Jag var in­te sä­ker på att han lev­de först. Man får li­te ad­re­nalin­påslag, även om jag är gans­ka lugn av mig.

Hon in­såg se­dan att dju­ret bli­vit pa­ra­ly­se­rat av skräck.

– Som tur var ha­de jag dra­git ur ström­men, men han mås­te ha fått någ­ra stö­tar men jag tror in­te att han le­gat så länge, sä­ger hon.

Väl­digt stol­ta

Su­vi och en tjej som ar­be­tar i stal­let ring­de gran­nar för att kol­la om det fanns nå­gon jä­ga­re, om det skul­le vil­ja sig så il­la, men ing­en var hem­ma.

– Jag och min stalltjej tog med en tång ut. Till slut när han fat­ta­de vad vi vil­le så stod han still och då lyc­ka­des vi kny­ta loss allti­ho­pa till slut. Han var väl­digt tål­mo­dig.

Hon tror att rå­dju­ret för­stod att han skul­le få hjälp.

– Ja, det tror jag fak­tiskt. An­nars skul­le han nog ha sprung­it iväg.

När dju­ret väl var loss tog det en stund in­nan rå­dju­ret för­stod att han kun­de springa iväg.

– Han stod kvar men sen när jag pe­ta­de li­te på ho­nom stack han i väg på en gång, så det såg in­te ut att va­ra nå­got fel på ho­nom, sä­ger Su­vi. Hur känns det för er nu då? – Vi kän­ner oss väl­digt duk­ti­ga och stol­ta nu, det känns väl­digt bra.

FO­TO: PRIVAT

Su­vi Rä­sä­nen hjälp­te det djur som trass­lat in sig och fast­nat.

HJÄLTEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.