Tänk att det be­hövs en lag …

Vallentuna Nyheter - - TYCK OM! - Le­na Bäck

Se­dan länge har bå­de NTF och Trans­port­sty­rel­sen för­ord­nat väns­ter­tra­fik för gå­en­de. Det har ju va­rit det mest lo­gis­ka se­dan 3 sep­tem­ber 1967, då hö­ger­tra­fik in­för­des för for­don.

Sun­da för­nuf­tet sä­ger ju att man går så att man mö­ter for­donstra­fi­ken. Märk­ligt att det det mås­te bli lag in­nan al­la fat­tar det själv­kla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.