Kom­mu­nen kö­per en­dast kött­färs lo­kalt

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

I bör­jan av ok­to­ber be­stäm­des det att kom­mu­nen skul­le kö­pa in kött från Vallentuna till sko­lor­na. Men köt­tet man kö­per in är en­dast kött­färs.

– Det här var det lös­ning­en som gick att få till. Vi har pra­tat med bön­der, slak­ta­re och vår kött­le­ve­ran­tör. Där dis­ku­te­ra­de vi vad som skul­le gå bra i ett skol­kök, och då blev det kött­färs, sä­ger Char­lot­te Münt­zing, kost­chef i kom­mu­nen.

In­nan man bör­ja­de ta in när­pro­du­ce­rat kött ha­de sko­lor­na 25 pro­cent svenskt kött på mat­se­deln.

– Vi har in­te fått öka­de an­slag för att kö­pa in det när­pro­du­ce­ra­de köt­tet, ut­an det ska till me­del in­om bud­ge­ten för det, sä­ger Char­lot­te Münt­zing.

In­kö­pet av kött pro­du­ce­rat i Vallentuna ska ut­vär­de­ras i de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.