Sex­igt vär­re!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Det full­kom­ligt osar sex om Hol­ly­wood just nu. Kän­di­sar­na ver­kar lig­ga mer än nå­gon­sin – och de är in­te bly­ga mel­lan la­ka­nen!

Kim Kar­dashi­an har svårt att bli gra­vid på nytt och nu för­sö­ker hon och Ka­nye West på al­la möj­li­ga (och omöj­li­ga) sätt att gö­ra par­nings­le­kar­na ro­li­ga­re. Vill du ve­ta vil­ken Kims fa­vo­rit­ställ­ning är? Blädd­ra snabbt till si­dan 22. Var­för stop­pas Or­lan­do Bloom av po­lis? Sva­ret hit­tar du på si­dan 75.

SI­DAN

54

SI­DAN

22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.