"KOM­MER ALD­RIG ÖVER DET"

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Skå­de­spe­la­ren Mark Ruf­fa­los bror blev skju­ten i hu­vu­det 2008. Den miss­tänk­te mör­da­ren häv­da­de att Scott Ruf­fa­lo ha­de skju­tit sig själv un­der en om­gång rysk rou­let­te, men det är fort­fa­ran­de oklart vad som egent­li­gen hän­de.

– Man kom­mer ald­rig över en så­dan sak, har Mark, idag 47, sagt i tid­ning­en Men's Jour­nal.

I dag är Ashton ny­bli­ven pap­pa till dot­tern Wy­att, som han har till­sam­mans med fäst­mön och for­na "That 70's show"kol­le­gan Mi­la Ku­nis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.