SÅG SIN MAM­MA MÖR­DA

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

När Oscar-vin­na­ren Char­li­ze The­ron, idag 39, var li­ten och bod­de i Syd­af­ri­ka med sin familj, blev ak­tri­sen vitt­ne till när hen­nes mam­ma sköt ihjäl hen­nes al­ko­ho­li­se­ra­de pap­pa. Det he­la sked­de i själv­för­svar och Char­li­ze har sagt att hon i ef­ter­hand fun­nit styr­ka i mo­derns för­svars­in­stink­ter sna­ra­re än trau­ma­ti­se­rats av hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.