NYA PI­RA­TES-FIL­MEN FÖR­SE­NAD!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

för­se­nad. Fil­men, Det kom­mer en fem­te "Pi­ra­tes of the Carib­be­an"-rul­le, men den är myc­ket

har skju­tits som är den fem­te i ord­ning­en, skul­le haft pre­miär i som­mar. Men pro­duk­tio­nen upp på grund av ma­nus­pro­blem.

Jer­ry – Vi har en grov­skiss som al­la gil­lar, men ma­nu­set är in­te fär­digt, sä­ger re­gis­sö­ren Bruck­hei­mer i tid­ning­en The Hol­ly­wood Re­por­ter.

"Pi­ra­tes of the Carib­be­an: De­ad men tell no ta­les" pla­ne­ras gå upp på bi­o­gra­fer­na som­ma­ren 2016.

"DE DRACK DRIN­KAR OCH SNORK­LA­DE"

John­ny var till­sam­mans med bar­nens mor Va­nes­sa Pa­ra­dis mel­lan 1998 och 2012.

Bland gäs­ter­na fanns John­nys barn Lily-rose och Jack, som Am­ber för­stås har kom­mit nä­ra se­dan hon och John­ny blev ett par 2012.

Stjärnan köp­te ön 2004 för dry­ga 30 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.