RAPPAREANKLAGAS FÖRATTHADÖDATMAN

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Rap­pa­ren Ma­ri­on ”Su­ge” Knight, 49, an­kla­gas för att ha kört ihjäl en man med sin bil i Ka­li­for­ni­en ti­di­ga­re i år och se­dan flytt från plat­sen. Men rät­te­gång­en mot ho­nom var ny­li­gen tvung­en att av­bry­tas.

– Han kla­ga­de på nå­gon slags be­svär och vi var tvung­na att skic­ka ho­nom till sjuk­hus för un­der­sök­ning­ar, sä­ger Los Angeles-po­li­sen Kel­vin Moody i tid­ning­en Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.