ANGELINAJOLIEÄR MESTBEUNDRAD

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Men tryck nå­gon

gång då! Ange­li­na Jo­lie, 39, är värl­dens mest be­und­ra­de kvin­na. I al­la fall om man ska tro den un­der­sök­ning som ny­li­gen pub­li­ce­ra­des av fö­re­ta­get Yougov ba­se­rad på svar från folk i 23 oli­ka län­der. Ange­li­na top­par lis­tan fö­re and­ra po­wer­kvin­nor som Hil­la­ry Clin­ton och Michel­le Oba­ma. Och vi är fak­tiskt be­näg­na att hål­la med, att lyc­kas snär­ja Brad Pitt är fak­tiskt väl­digt be­und­rans­värt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.