LADYGAGAGÖR MUSIKMEDMCCARTNEY

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

"50 sha­des of Grey"stjärnan Ja­mie Dornan, 32, vi­sar hur stark han är på gym­met. De där ar­mar­na skul­le vi gär­na kläm­ma på… Det är in­te ba­ra Ka­nye West och Ri­han­na som sla­git si­na klo­ka hu­vu­den ihop med Be­at­les-le­gen­da­ren Paul Mccart­ney, 72. Även La­dy Ga­ga, 28, ska sam­ar­be­ta med Paul, men trod­de att det var ett skämt när han hör­de av sig och frå­ga­de om hon vil­le gö­ra mu­sik med ho­nom.

– Jag trod­de att det var nå­gon som bus­ring­de. Så jag la­de på lu­ren, skri­ver Ga­ga på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.