KIM & KANYES GAL­NA SEXLEKAR!

LEK­SA­KER, OUT­FITS OCH VIL­DA STÄLL­NING­AR

Veckans NU! - - RED CARPET -

Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West vill verk­li­gen ha ett till barn, och de gör vad som helst för att det ska hän­da. Ju snus­ki­ga­re desto bätt­re…

Re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­an, 34, och ma­ken Ka­nye West, 37, har in­te hym­lat med att de gär­na vill ge dot­tern North, 2, ett sys­kon. Då gäl­ler det att lig­ga i – bok­stav­ligt ta­lat.

– Vi för­sö­ker verk­li­gen att få ett till barn. Det kan in­te hän­da snabbt nog, sä­ger Kim i tid­ning­en Pe­op­le.

Även Ka­nye har ut­ta­lat sig om öns­kan att bli två­barns­pap­pa.

– Vi job­bar på det. Jag vill ha li­ka många barn som Kim vill, sa Ka­nye ny­li­gen i tv-pro­gram­met ”The Ellen show”.

MYC­KET FAN­TA­SI

Fan­ta­sin är det ing­et fel på hos stjärn­du­on som tes­tar al­la möj­li­ga sätt för att få Kim att bli gra­vid.

– De för­sö­ker he­la ti­den att bli med barn och de har väl­digt trev­ligt un­der ti­den, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe och fort­sät­ter:

– De hot­tar upp sex­livet dag­li­gen och för­sö­ker att hål­la det så njut­nings­fullt som möj­ligt, med lek­sa­ker, out­fits och vil­da ställ­ning­ar!

Ny­li­gen av­slö­ja­de Kim i Lo­ve Ma­ga­zi­ne att hen­nes fa­vo­rit­po­si­tion är bak­i­från.

Ka­nye har ti­di­ga­re rap­pat om sitt och hust­runs sex­liv på re­mix­en av Beyon­cés hit ”Drunk in lo­ve”.

– Vi har sex i he­la hu­set, och vi för­stör­de pre­cis en split­ter­ny sof­fa. Jag gjor­de din mun gra­vid, tje­jen, rap­par stjärnan.

Too much in­for­ma­tion?

Har vi mar­ga­rin och rep hem­ma? Jag har en

idé... "DE FÖR­SÖ­KER HE­LA TI­DEN ATT BLI MED BARN"

Ka­nye West och Kim Kar­dashi­an vill ing­et hell­re än att få ett till barn, och de är igång för fullt för att få det att hän­da.

En­ligt upp­gift för­sö­ker stjärn­du­on få Kim att bli gra­vid på al­la möj­li­ga snus­ki­ga sätt. "De hot­tar upp sex­livet dag­li­gen", sä­ger en käl­la. Kim av­slö­ja­de ny­li­gen att hen­nes fa­vo­rit­ställ­ning är bak­i­från.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.