GO­MEZ GÖR RE­KLAM FÖR ADI­DAS!

Veckans NU! - - MIX -

Nu gör Se­le­na som många and­ra kän­di­sar och blir an­sik­tet ut­åt för ett va­ru­mär­ke!

"Now Den­na gång är det Adi­das som vär­vat den vack­ra sång­ers­kan till kam­pan­jen

med is eve­ryt­hing" där ett fan kan vin­na med­ver­kan i en re­klam­film till­sam­mans sport­mär­ket.

Se­le­na och Tay­lor har va­rit nä­ra vän­ner se­dan de var små. "Hon har gett dem bå­da råd och det ver­kar fun­ge­ra", sä­ger en käl­la.

Tay­lor har en­ligt upp­gift även gett Zedd kär­leks­råd. "Få hen­ne att skrat­ta, håll det en­kelt" är ett av tip­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.