MARIAHCAREYSTÄMD AVSINEGENNANNY

Veckans NU! - - LITE FÖR GULLIGT VA? -

En av 44-åri­ga Ma­ri­ah Ca­reys fö­re det­ta barn­flic­kor stäm­mer nu sång­få­geln för att in­te ha fått till­räck­ligt be­talt. Nan­nyn, Si­mo­net­te Dacos­ta, ska ha job­bat i prin­cip dyg­net runt ut­an att få lön för över­tid. En­ligt Si­mo­net­te själv ska hon ibland ha ar­be­tat upp till 100 tim­mar i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.