TI­GER&LIN­DSEY FÖR­E­VIGT

Veckans NU! - - MIX -

Golf­proff­set Ti­ger Woods, 39, känd för sin no­to­ris­ka otro­het mot svens­ka Elin Nor­de­gren 2009, pla­ne­rar en­ligt upp­gift att fria till skid­proff­set tilli­ka flick­vän­nen Lin­dsey Vonn, 30.

– Ti­ger tyc­ker att det är rätt tid för gif­ter­mål. När han väl in­såg att han in­te kom­mer att åter­före­nas med Elin var be­slu­tet en­kelt, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Men Lindseys familj är in­te spe­ci­ellt för­tjus­ta i Ti­ger.

– De ser det som: ”en gång otro­gen, alltid otro­gen”, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.