Hol­ly­wood byg­ger­bo!

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Det är många ce­lebs som ut­ö­kar fa­mil­jen just nu, el­ler åt­minsto­ne gör sig redo för det! Kol­la ba­ra på Joel Kin­na­man som nu väl­kom­nar sin svens­ka flick­vän Cleo Wat­ten­ström till sin hemstad Los Angeles! Nu hål­ler vi tum­mar­na för en Kin­na­man-be­bis!

Nå­gon som gär­na vill ha en ny pap­pa till si­na barn är Brit­ney Spe­ars. Se vad pojk­vän­nen Char­lie Eber­sol tyc­ker om det på si­dan 32.

”Mo­dern fa­mily”-stjärnan So­fia Ver­ga­ra och hen­nes fäst­man Joe Mang­a­ni­el­lo pla­ne­rar in­te ba­ra att gifta sig, ut­an även att bli tre i fa­mil­jen. In­te så för­tjust i barn? Ing­en fa­ra. Det­ta nummer bju­der på så myc­ket mer, och vi hop­pas att du ska nju­ta!

SI­DAN 66

SI­DAN

32

SI­DAN

22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.